novi list

Impressum

Uredništvo

placeholder

Uprava

 

Ankica Kruljac,predsjednica
Richard Flimel

 

Redakcija

 

Ivica Tomić,v.d.glavnog urednika
Dražen Herljević,izvršni urednik
Slavica Mrkić Modrić,zamjenica v.d.glavnog urednika
Tihana Tomičić,pomoćnica v.d. glavnog urednika, Zagreb
Dijana Šantić, pomoćnica v.d. glavnog urednika, Novosti i Svijet
Helena Fogas, pomoćnica v.d. glavnog urednika, Rijeka
Boris Perović, pomoćnik v.d. glavnog urednika, Regija
Zlatko Horvat, pomoćnik v.d. glavnog urednika, Sport
Damir Kundić, pomoćnik v.d. glavnog urednika, Portal
Kim Cuculić, Kultura i Mediteran
Ivana Kocijan, Mozaik

 

Foto služba

 

Marko Gracin

 

Grafička Redakcija

 

Sanja Trbović

 

Tajnica Redakcije

 

Davorka Badurina

 

Tisak

 

+385 (0)51 650 048
tiskara@novilist.hr