novi list

Politika privatnosti

Uredništvo

placeholder

Sukladno Općoj uredba o zaštiti podataka (GDPR) obrada podataka u novinarske svrhe smatra se posebnom obradom.

 

Uredba ističe da se zakonom usklađuju pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka s pravom na slobodu izražavanja i informiranja a što uključuje obradu u novinarske svrhe.

Slijedom navedenog potrebno je biti upoznat da obrada koja se obavlja u novinarske svrhe može predviđati određena izuzeća ili odstupanja od poglavlja II. (načela obrade), poglavlja III. (prava ispitanika), poglavlja IV. (voditelj obrade i izvršitelj obrade), poglavlja V. (prijenos osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama), poglavlja VI. (neovisna nadzorna tijela), poglavlja VII. (suradnja i konzistentnost) i poglavlja IX. (posebne situacije obrade) ako je isto potrebno kako bi se uskladilo pravo na zaštitu osobnih podataka sa slobodom izražavanja i informiranja.

 

 

Voditelj obrane

 

Novi list, novinsko nakladničko dioničko društvo iz Rijeke, Zvonimirova 20/a, OIB 44110106406, voditelj je obrade osobnih podataka.

Kako bi se osobni podaci obrađivali ispravno i uz odgovarajuću razinu zaštite podataka, usvojili smo sljedeća načela obrade podataka:

 

 • Osobni podaci obrađuju se zakonito, pošteno i transparentno;
 • Osobni podaci prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje
  ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama;
 • Osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno
  u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
 • Osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, a osobni podaci koji su
  netočni ili nepotpuni moraju biti ispravljeni ili izbrisani te njihova daljnja obrada
  obustavljena;
 • Osobni podaci ne smiju se čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika
  duže nego što je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci prikupljaju ili
  dodatno obrađuju;
 • Osobni podaci moraju se obrađivati na način kojim se osigurava odgovarajuća
  razina sigurnosti osobnih podataka;
 • Obvezujemo se obavijestiti o prikupljanju i obradi vaših osobnih podataka, osim
  ako postoji opravdan razlog da to ne učinimo.

 

Informacije o obradi osobnih podataka

 

Novi List d.d. prikuplja i obrađuje osobne podatke u novinarske svrhe. Prikuplja i obrađuje podatke kada je to nužno radi obavljanja poslova iz svoje djelatnosti a u svezi s time kako bi vam se pružile tražene usluge ili kako bi se poduzele određene radnje prije pružanja usluge ili sklapanja ugovora na vaš zahtjev kao što su to primjerice, obrada kontakt podataka. Ponekad nam je potrebno pružiti i podatke koji su nam nužni radi poštovanja naših pravnih obaveza a u svezi s pružanjem usluge kao primjerice, kada nam je prilikom oglašavanja potrebno pružiti podatke o imenu, prezimenu adresi i OIB-u kako bi isti bili u mogućnosti objaviti sukladno zakonskoj regulativi.

 

Pored gore navedene svrhe prikupljanja i obrade, podatke možemo obrađivati u svrhu naših legitimnih interesa onda kada je takva obrada za vas od interesa te u korist rješavanja sudskih sporova. O takvoj obradi prethodno ćete biti obaviješteni putem ove politike i dostupnih kanala i možete istaknuti prigovor na takvu obradu te u tom slučaju obrada podataka temeljem legitimnog interesa na vas se neće primjenjivat.

 

Moguće je da će se ukazati i potreba za korištenjem privole u jednu ili više posebnih svrha. U tom slučaju kada nam date privolu za korištenje osobnog podatka, taj podatak će se obrađivati isključivo samo u svrhu za koju ste nam dali privolu.

 

U slučaju da vaše osobne podatke namjeravamo obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

 

Prilikom prikupljanja osobnih podataka potrebno je osigurati informiranost ispitanika u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. S obzirom na obradu podataka u novinarske svrhe i u vezi s time predviđena izuzeća i odstupanja, ističemo da ponekad to nećemo biti u mogućnosti.

 

Podaci koje nam samostalno dostavljate

U slučaju kada nam dostavljate fotografije i druge osobne podatke u svrhu objave ili radi pružanja tražene usluge tada jamčite da imate sva potrebna ovlaštenja za prosljeđivanje i zakonitu obradu dostavljenih nam podataka i u cijelosti preuzimate odgovornost prema nama i prema trećim osobama za njihovo prosljeđivanje.

 

Kada nam šaljete elektroničku poštu s osobnim podacima, podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. U slučaju da nismo u mogućnosti postupiti prema vašem zahtjevu ili iz drugog razloga ne dođe do daljnje suradnje a ne zatražite da pohranimo vaše podatke za slučaj moguće suradnje, podaci se brišu u roku 30 dana od dana vašeg posljednjeg kontakta.

 

Podaci prikupljeni putem društvenih mreža
Stranice i profili kojima upravljamo na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.) uvijek su pod našim točnim i punim nazivom. Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem istih, koristimo samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentara te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju, ne prosljeđuju i ne pohranjuju.

 

Ističemo da ne prosljeđujemo slike ili druge osobne podatke s vaših privatnih profila na društvenim mrežama na naše stranice, profile ili portale.

 

Takvo prosljeđivanje moguće je jedino onda kada nam sami takav podatak dostavite a u vezi s točno određenom svrhom (primjerice, kada fotografiju koju ste objavili na svom privatnom Facebook profilu podijelite na našu Facebook stranicu jer smatrate da je fotografija zanimljiva vezano uz određenu vijest ili objavu). Kada nam na taj način pružite Vaš osobni podatak on se obrađuje samo za točno određenu svrhu za koju nam pružate i neće se koristiti u druge svrhe ili prosljeđivati trećim osobama bez vaše prethodne i izričite suglasnosti.

 

Obrade temeljem legitimnog interesa
Legitimnim interesom Novi List drži i sljedeće obrade osobnih podataka:

Fotografije u rubrici “Đir Ivice Tomića” moguće je da sadrže osobni podatak koji smo prikupili i obradili temeljem našeg legitimnog interesa. Obradu osobnog podataka koja se temelji na legitimnom interesu u svakom trenutku možete ograničiti i onda se više obrada na temelju legitimnog interesa na vas neće primjenjivati te možete zatražiti uklanjanje takve fotografije s internetskog sadržaja bez odgađanja.

 

Novi List u određenim svojim rubrikama prati modne trendove s lokalnih ulica i trgova. U tu svrhu fotografira i objavljuje spontani trenutak prolaznika u zanimljivim, kreativnim i modno osviještenim odjevnim kombinacijama za koje smatramo da utječu na modna kretanja i koje bi preporučili našim čitateljima. Zbog zahtjeva „spontanosti“ takvih fotografija nismo u mogućnosti prethodno upoznati osobe da će biti fotografirane u navedenu svrhu i da će se na taj način vršiti prikupljanje i obrada njihovog osobnog podatka. Fotografije su u pravilu snimljene na javnoj površini (trg, ulica), na kojoj se može nalaziti više osoba od kojih pojedina osoba može biti izdvojena iz konteksta jer smatramo da svojom odjevnom kombinacijom, na određen način privlači pažnju i u pozitivnom smislu može utjecati na modne trendove. Ovakvu obradu osobnih podataka (fotografiju) držimo svojim legitimnim interesom jer smatramo da time pozitivno utječemo na modne trendove u društvu a ispitanik čije osobne podatke na takav način obrađujemo činimo društveno popularnijim, ističemo ga kao modno osviještenu osobu i koja se preporuča drugima da je modno poprate. Slijedom navedenog, smatramo da za ispitanika proizlazi određena korist i da bi sam želio da ga se na taj način istakne i promovira u društvu.

 

Kategorije primatelja osobnih podataka

 

Obvezujemo se na povjerljivost i čuvanje vaših osobnih podataka i nećemo ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim kada je isto u skladu s zakonskom regulativom i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Onda kada prosljeđujemo osobne podatke tada to činimo samo trećim osobama koje pružaju razumna jamstva te su poduzele odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita vaših prava.

 

Izvršitelji obrade

 

Novi List koristi se samo onim izvršiteljima koji u dovoljnoj mjeri jamče svoju pouzdanost i imaju potrebne instrumente za dokazivanje usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka.

 

Razdoblje pohrane podataka

 

Osobni podaci pohranjeni su:

 • za vrijeme pružanja usluge i sve dok su potrebni za svrhe za koje su prikupljeni;
 • do opozivanje privole, ukoliko se podaci obrađuju na temelju privole;
 • do ulaganja prigovora na obradu temeljem legitimnog interesa, ukoliko se obrada
  na istome temelji;
 • dok je to nužno radi ispunjenja zakonskih obveza.

 

Sigurnost podataka

 

U svrhu zaštite osobnih podataka uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.

Nakon procjene rizika poduzeli smo sve primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

 

Prava koja osiguravamo

 

Pravo na pristup
Možete zatražiti informaciju obrađuju li se vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo zatražiti pristup i informacije o obradi.

 

Pravo na ispravak
Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

 

Pravo na brisanje
Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

 

Napominjemo, novinski sadržaj trajno se pohranjuje.

 

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje pohranjujemo.

 

Pravo na povlačenje privole
U slučaju kada podatke obrađujemo na temelju privole, tada istu privolu možete u svakom trenutku povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli.

 

Pravo na pritužbu i prigovor
Imate pravo podnijeti pritužbu i prigovor u vezi s obradom osobnih podataka.

 

Kontrola i revizije

 

Provodimo redovite revizije postupka prikupljanja i obrade osobnih podataka, revizije internih akata i pravila u svezi zaštite osobnih podataka, provodimo kontrolu Evidencije aktivnosti obrade osobnih podataka i redovan nadzor nad izvršiteljima obrade.

 

Revizija se provodi u pravilu jednom kvartalno.

 

Ova Politika privatnosti sastavni je dio Politike zaštite osobnih podataka ovog društva putem koje ćemo vas informirati o promjenama koji mogu utjecati na ostvarivanje i zaštitu vaših prava. Stoga molimo da s vremena na vrijeme provjerite izmjene ili ažuriranja naših pravila privatnosti, koja će biti ovdje objavljena i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu i datum posljednje izmjene.

 

Informacije o ostvarivanju vaših prava

 

U skladu s poduzetim organizacijskim mjerama imenovali smo službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Na vaše postavljene zahtjeva za ostvarenje prava na pristup podacima, prigovore te odgovore na ostale upite i tražene informacije, službenik za zaštitu podataka dostavit će vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.

 

Prilikom postavljanja zahtjeva, molimo da nam dostavite nužne podatke koji su nam potrebni za postupanje po vašem zahtjevu i za vašu identifikaciju.

 

Po svakom postavljenom zahtjevu odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od mjesec dana. U slučaju da u tom roku ne možemo odgovoriti i da je potrebno produžiti navedeni rok, o tome ćemo vas pisanim putem obavijestiti.

 

Služba za zaštitu podataka

 

Ime i prezime: Ines Bolkovac
Kontakt: zastita.podataka@feralis.hr
Web: www.feralis.hr

Ako smatrate kako je došlo do povrede vaših prava možete uputiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb.

 

Posljednje dopune i izmjene

 

 • 10. veljače 2019. godine – dopune i izmjene temeljem sprovedene revizije;
 • 8. siječanj 2019. godine – provođenje revizije